Okładziny cierne sprzęgłowe, hamulcowe

(płyty cierne, pierścienie cierne, segmenty cierne itp.)

Produkowane przez nas okładziny cierne (sprzęgłowe, hamulcowe) są bezazbestowym materiałem prasowanym w formach, a następnie obrabianym na żądany wymiar. Dzięki zastosowanej bazie surowcowej oraz specjalnej technologii prasowania uzyskujemy jednorodny i wydajny materiał, który charakteryzuje się stabilną wartością współczynnika tarcia µ w szerokim zakresie temperatur w zależności od zastosowanego materiału

Oferujemy elementy cierne w postaci:

Przykładowe zastosowania:

Przykładowe elementy cierne: